Verslagen 2022

Onlangs hebben wij bij het Gilde voor de 20e keer de zomeravondcompetitie georganiseerd voor de inwoners die graag een keer met de kruisboog willen schieten. Deze zijn ook deze keer, zoals we gewend zijn, goed bezocht. Er zijn in totaal ca. 86 personen, verdeeld over 18 viertallen in wisselende samenstelling, aanwezig geweest op ons Gildeterrein ‘Antoniusbleek’ aan de Oude Dijk. Het was elke avond gezellig druk. Na een aarzelend begin kwamen de deelnemers massaal opdagen en konden de wedstrijden een aanvang nemen. De weergoden werkten uitstekend mee want elke keer was het goed weer. Ook de lange zomeravonden werkten in het voordeel, zodat er bij voldoende licht kon worden geschoten.
Van de drie wedstrijden telden de twee beste resultaten mee voor eindklassering, zodat er ook een wedstrijd gemist mocht worden.
De wedstrijden verliepen in een gemoedelijke en sportieve sfeer. Vooral de laatste wedstrijdavond op 16 juni met de daaraan gekoppelde prijsuitreiking, verliep in een prettige sfeer, mede dankzij het goede weer en de door sommige deelnemers georganiseerde BBQ. Voor de winnaars van de dag- en eindprijzen waren er fraaie bokalen beschikbaar, die uitgereikt werden door onze Koning Jos van Heerebeek.

De uitslagen zijn als volgt:

VIERTALLEN                                                                 INDIVIDUEEL

Donderdag 2 juni
1e pl. Kasteren 1                                                         1e pl. Harm v.d. Ven

Donderdag 9 juni
1e pl. De Schutters                                                     1e pl. Peter de Kroon

Donderdag 16 juni
1e pl. Kasteren 1                                                         1e pl. Harm v.d. Ven

EINDUITSLAG

1e pl. Kasteren 1                                                         1e pl. Harm v.d. Ven
2e pl. De Schutters                                                     2e pl. Peter de Kroon
3e pl. De Zangers                                                        3e pl. René van der Linden

Ook deze keer hebben weer vele vrijwilligers een grote bijdrage geleverd aan dit gebeuren. Het doet me goed te constateren dat we telkens kunnen rekenen op een vaste groep medewerkers, die hun vrije tijd opofferen om dit mooie evenement te doen slagen. Hiervoor namens de organisatie heel hartelijk dank. We zien er naar uit om ook volgend jaar weer vele dorpsgenoten te mogen begroeten op ons Gildeterrein aan de Oude Dijk.

Zaterdag 28 mei vierden wij de dag van de Koning. Om 13.00 werden we verwelkomd met een kop koffie of thee met wat lekkers. Na de koffie werd de loting voor het schieten geregeld, er moesten 2 keer 2 x 5 pijlen geschoten worden.
Daarna gingen wij ons opstellen bij de poort voor een korte optocht. Na de gildevlag te hebben gehesen door Oud-Koning Bert van Gemert samen met Koning Jos van Heerebeek, trokken wij verder ons gildeterrein op, waar onze Hoofdman Roger van Laere, een korte toespraak hield en het sein gaf om een vendelgroet te brengen door onze vendeliers, begeleid door de tamboers aan onze Koning Jos van Heerebeek. Jammer voor Jos was dat zijn echtgenote Gerrie niet aanwezig kon zijn omdat zij voor een fietstocht onderweg was naar Santiago de Compostella.
Ook voor de jeu de boules wedstrijd werden na de opening de teams samengesteld.

Om 15.00 uur gingen de wedstrijden van start en dat resulteerde er in dat Vera Bressers, Wynand Bressers, Marco van Dijk en Willie van Schaijk alle 4 eindigden met 19 punten, waarna er moest worden afgekampt. Willie viel als eerste af, daarna Vera en Marco mocht zich verzekeren van een 2e plaats, Wynand Bressers kreeg later op de dag het Janus Bressers Wisselschid wederom overhandigd.
De Jeu de Boules wedstrijden duurden lang maar waren gezellig en tenslotte hadden we een team als winnaar maar er was dit jaar geen prijs aan verbonden.
Daarna mocht Jos zijn koningsbier aanbieden aan de Hoofdman en de overige aanwezigen. Hij heeft op het etiket vermeld dat het gebrouwen is met de precisie van een timmermansoog, maar het was een heerlijk biertje en we mochten van hem zoveel drinken als we wilden.
Na het koningsbier kregen wij het koningsmaal aangeboden, dit was verzorgd door ‘De Poort van Liempde’, en iedereen liet het zich goed smaken.
Deze dag werd gehouden onder mooie omstandigheden, het weer werkte goed mee en we mochten weer met elkaar genieten na twee Coronajaren.

Zondag 15 mei hadden we ons eerste gildefeest bij het Gilde van Onze Lieve Vrouwe en De H. Willibrordus, zodat we na twee coronajaren weer met zovelen bij elkaar mochten komen. Zij vierden dit jaar het 700-jarig bestaan. Het verbroederen met andere gilden had iedereen enorm gemist. Gelukkig waren de weergoden ons allen gunstig gezind want de zon was de hele dag aanwezig op het gildeterrein.
Om 7.30 uur, ging onze koning Jos van Heerebeek samen met Jos Beerens als plaatsvervangend Hoofdman en Vaandrig Gerard Berben naar Wintelre waar ze om 8.00 uur werden ontvangen met een kop koffie in de Feesttent aan het Kekkeneind.
Daarna gingen alle genodigden waaronder de Vaandrigs, Koningen en Keizers in optocht naar de Sint Willibrordus Kerk in Wintelre waar een H. Mis werd opgedragen ter ere van het 700 jarig bestaan van het gilde uit Wintelre, ook werd stilgestaan bij de Heilig verklaring van pater Titus Brandsma.
Na de H. Mis ging het gezelschap naar café den Babbel waar de Erewijn werd geschonken.
Daarna weer in optocht naar het feestterrein waar het gezelschap zich tegoed kon doen aan belegde broodjes, gekookte eieren en gebakken worst.
Hierna mochten alle gilden zich gaan opstellen voor de optocht door Wintelre.
Na de optocht door de drukke straten van Wintelre was de massale opmars waar 56 gilden aan deelnamen.
Om 15.00 uur begonnen de wedstrijden.
Ook onze schutters mochten de kruisboog ter hand nemen, helaas vielen de resultaten tegen, maar het plezier waarmee geschoten werd mocht er zijn. Vera Bressers was onze beste schutter met 13 van de 15 schoten raak.
Marco van Dijk behaalde een 2e prijs met vendelen. De topper was Teun Bressers, die na het kruisboogschieten nog even zou gaan trommen en hij mocht naar huis met een 1e prijs.
Koning Jos van Heerebeek schoot mee voor het koningskruis maar deze prijs ging naar de Koning van Sint Catharinagilde uit Son.
Een zonovergoten dag waar het gezellig vertoeven was, waar er gestreden werd om de prijzen, waar verbroedering hoogtij vierde en er veel contacten weer opnieuw werden aangehaald onder het genot van een glas bier en waar het in de tent door de late bekendmaking van de prijzen nog lang gezellig bleef.

Op zaterdagmiddag 14 mei zijn wij als Gilde uitgenodigd om deel te nemen aan de feestelijke opening van de vernieuwde kloostertuin. Door vele vrijwilligers en een geldelijke bijdrage van sponsoren is hier een mooi project gerealiseerd waar vele dorpsgenoten en zeker de bewoners van de Vlaswiek gebruik van zullen maken. Fanfare Concordia heeft een muzikale bijdrage verzorgd en het Gilde brengt een vendelhulde met medewerking van onze vendeliers Vera Bressers en Marco van Dijk. Dit gebeurd onder muzikale begeleiding van de tamboers Thea Merkx en Wynand Bressers. Na afloop is er voor iedereen een drankje beschikbaar hetgeen goed bevalt, want het is een erg warme middag geweest in de volle zon. Er wordt ook een extra vendelgroet gebracht aan de voorzijde van de Vlaswiek voor alle bewoners die niet bij de opening in de tuin aanwezig kunnen zijn. Een dankbaar applaus valt de tamboers en vendeliers ten deel voor hun optreden.

Op woensdag 4 mei hebben we als Gilde deelgenomen aan de jaarlijkse dodenherdenking, georganiseerd door ABL Liempde. Omstreeks 18.45 uur komen we samen bij het Gildehuis om van daaruit in optocht te vertrekken naar de kerk. Hier is om 19.00 uur een gebedsdienst die geleid wordt door kapelaan Stanislaus. Tijdens deze dienst worden door enkele kinderen een tweetal gedichten voorgedragen die hierna vermeld staan:

Laten we niet vergeten (Sammy Queens, oud leerling groep 8)

Laten we niet vergeten
Hoe verwoestend haat kan zijn
Laten we niet vergeten
De angst, het verdriet, de pijn

Laten we niet vergeten dat ieder mens recht op vrijheid heeft Laten we niet vergeten
Dat naar dit recht op veel plekken wordt gestreefd

Laten we niet vergeten
Wat onze voorouders is aangedaan
lk zal het niet vergeten
Omdat we hier steeds samen bij stilstaan.

Laten we niet vergeten

Gedicht voorgedragen door: Lisette

Het is maar een moment,
van honderdtwintig tellen lang,
een korte schreeuw om aandacht,
doodstil

een zwijgend monument,
waar je ook bent,
een diepe buiging,
voor het leven,
vrijheid is leven,
vrijheid is vergeven,
vrijheid is nooit vergeten,
zodat de vrede blijft bewaard

Aan het eind van deze dienst spreekt Arnold van den Broek een slotgedachte uit.
Hierin memoreert hij aan de Liempdse oorlogsslachtoffers die vermeld staan op het monument in het Concordiapark. Hierna stellen we ons op om in optocht naar het oorlogsmonument te vertrekken met aansluitend alle belangstellenden en de kinderen die een krans dragen.
Aangekomen bij het monument worden enkele gedichten voorgelezen en volgt de kranslegging door de ABL en enkele kinderen van de lagere school.
Vervolgens wordt de taptoe geblazen door Miriam van den Boer en wordt er twee minuten stilte in acht genomen om alle slachtoffers te herdenken. Tot slot klinkt het Wilhelmus en wordt deze ceremonie afgesloten met een dankwoordje. De aanwezigen worden vervolgens uitgenodigd voor een kopje koffie bij het Wapen van Liempde als afsluiting van deze bijzondere gebeurtenis.

Na een langdurig uitstel hebben we onze Patroonsdag, tevens Teerdag kunnen vieren op vrijdag 22 april jl. Deze dag is voor een Gilde een van de belangrijkste dagen van een Gildejaar.
We komen omstreeks 17.00 uur in uniform bijeen in het Teunishonk, waar we een kop koffie of thee met cake krijgen aangeboden. Onze Hoofdman opent een korte vergadering waarbij hij allen welkom heet en een korte inleiding houdt over het leven van St. Antonius Abt, onze patroonheilige. Hierna maakt onze Koning Jos van Heerebeek de Koningsdrank klaar, veel brandewijn met krenten, rozijnen en kandijsuiker. Dit brouwsel moet immers een tijdje inwerken om goed te smaken.

Nu is het moment aangebroken waarop we een nieuwe Gildebroeder mogen verwelkomen. Tamboer Teun Bressers heeft te kennen gegeven lid te willen worden van het Gilde. Hij is al geruime tijd aspirant lid. Omdat hij de leeftijd van 18 jaar al gepasseerd is, mag hij geïnstalleerd worden. Met de rechterhand aan het vaandel legt hij de gelofte af dat hij zich als een waardig gildebroeder zal gedragen. Hij wordt door alle aanwezigen welkom geheten en geluk gewenst.
Na deze installatie is het moment gekomen waarbij onze Koning zijn nieuwe Koningsschild aanbiedt. Jos van Heerebeek is immers vorig jaar september onze nieuwe Gildekoning geworden. Het schild heeft de vorm van het Koningsbord dat bij een nieuwe Koning in de tuin wordt geplaatst. Er staan afbeeldingen op van timmergereedschap, verwijzend naar het beroep van Jos. Tevens staat er het logo op van de voormalige werkgever van Jos, de firma Timmers uit Rosmalen. Dit bedrijf heeft ook een sponsorbijdrage geleverd aan ons Gilde. Waarvoor wij natuurlijk dank verschuldigd zijn.
Nu is het onze Beschermvrouwe Laura van Pelt die een nieuwe Jeu de Boules trofee aanbiedt. De oude trofee was helemaal vol met namen en vandaar de nieuwe. Het is een mooi groot exemplaar en de moeite waard om te winnen.
Nu volgt de uitreiking van de wisselschilden van het kruisboogschieten en de Jeu de Boules wedstrijden van 2021. De nieuwe trofee is bestemd voor Fridy Berben die de meeste punten heeft verzameld in 2021.

Bij het kruisboogschieten zijn de prijzen als volgt:

1e zondag                                             3e zondag
1e plaats: Wynand Bressers              Wynand Bressers
2e plaats: Marco van Dijk                  Nol van Kemenade
3e plaats: Toon van Rijssel                Jos Beerens

Het Theo Timmermans / Toon v.d. Biggelaar wisselschild voor de 5e plaats 1e zondag is gewonnen door Cor van der Leest.
Voor de 3e zondag is dit gewonnen door Willie van Schaijk.

Na deze prijsuitreikingen schenkt de Koning de koningsdrank uit en wordt er geproost op het heil van alle aanwezigen en op het welzijn van het Gilde. Ook wordt er nog een bloemetje aangeboden aan echtgenote van de Koning Gerrie van Heerebeek en aan de Beschermvrouwe Laura van Pelt.
Ook wordt een moment stilgestaan bij allen die niet aanwezig kunnen zijn vanwege hun gezondheid of anderszins.
Het officiële gedeelte is hiermee afgesloten en kan begonnen worden met het buffet. Dit wordt geopend door onze Koning en echtgenote. We laten het ons goed smaken en de verdere avond verloopt in een gezellige sfeer zoals het een Gilde betaamd.

Na een onderbreking van twee jaar vanwege Corona is op 2e paasdag weer een Boeremèrt gehouden. Ook het Gilde was met twee kramen present, de bekende schietkraam met kruisboog en lasergeweer en de Oud Hollandse snoepkraam.
Beide kramen hebben goede zaken gedaan. Er zijn vele bezoekers op af gekomen. Het weer werkte natuurlijk ook goed mee en dat is toch altijd een belangrijke factor.
Er was dit jaar ook meer te doen voor de wat grotere jeugd. Vele vrijwilligers van het Gilde hebben een bijdrage geleverd om het geheel tot een succes te maken. Dat begon al op de zaterdag voor Pasen bij het opbouwen van de accommodatie. Ook op 2e Paasdag zijn veel Gildeleden in touw geweest, waarvoor we erg dankbaar zijn. Volgend jaar gaan we er weer voor!

Op zaterdag 4 september hebben we voor de 18e keer om een nieuwe Koning geschoten. Normaal vindt deze gebeurtenis plaats op de zaterdag na Hemelvaart, maar vanwege de Coronaregels is dat toen niet doorgegaan. Omdat de Oud-Koning te kennen had gegeven zijn functie niet te willen verlengen, is besloten om alsnog om een nieuwe Koning te schieten.
Met de Coronavoorschriften als leidraad heeft de Overheid in samenwerking met de schietcommissie deze dag georganiseerd op zaterdag 4 september 2021.

Om 10.00 uur komen we samen in het Gildehuis Het Wapen van Liempde. Van hieruit vertrekken we naar het huis van Hoofdman Roger van Laere om deze uit te halen en gezamenlijk gaat het in optocht verder naar Oud-Koning Bert van Gemert aan de Smidsepad. Deze biedt ons koffie en thee aan met een lekker stukje gebak. We vertrekken hierna naar de kerk voor de H. Mis die wordt opgedragen door Gildeheer Geoffrey de Jong. Namens het gemeentebestuur is ook locoburgemeester Mariëlle van Alphen aanwezig. Bij binnenkomst wordt de Koningsvogel door Rien van de Laar en een schaal met kleine vleesgerechten door Cor van der Leest op het Gildealtaar geplaatst.  Deze laatste geste is bedoeld als dank aan de Gildeheer. Na het evangelie gaat een kleine delegatie naar het Gildealtaar om de vogel te zegenen en te bidden om een waardige Koning. Op het eind van de dienst wordt de Eed van Trouw aan de kerkelijke en wereldlijke Overheid hernieuwd door vendelier Marco van Dijk. Hiervoor stellen de Gildeheer, Hoofdman, Koning en locoburgemeester zich op voor het altaar.

Na de zegen en wegzending gaan we samen met de Gildeheer naar het Gildehuis voor de koffietafel. Tevens wordt door de aangemelde deelnemers geloot om de schietvolgorde. Het blijkt dat een viertal personen mee willen doen. Dit zijn: Jos van Heerebeek, Cor van der Leest, Leo Morren en Jan van Vught. Hierna gaat Deken-Rentmeester Willie van Schaijk rond met de geldbuidel om een bijdrage te vragen voor het Koningsbier dat de nieuwe Koning moet schenken volgend jaar op de Dag van de Koning.

Na deze goed verzorgde maaltijd vertrekken we naar de Antoniusbleek aan de Oude Dijk. Hier zijn intussen ook de voorzitter Bert van der Staak en secretaris Jan van Gelooven van de kring het Kwartier van Oirschot  gearriveerd. We stellen ons op voor de optocht en nadat de Gildevlag door de Oud-Koning is gehesen, in samenwerking met terreinbeheerder Cor van der Leest, trekken we driemaal linksom de schutsboom, met als doel de eventueel aanwezige boze geesten of demonen te verdrijven. Dat is kennelijk goed gelukt, want de verdere dag verloopt in een prettige en amicale sfeer, terwijl het lekker warm begint te worden.

Ook het publiek komt in grote getale aanzetten hetgeen bijdraagt aan deze gezellige middag. De vogel wordt nu geplaatst en ook de vlaggen in de Gildekleuren links en rechts ervan. Daarna mogen eerst de notabelen de boom vrijschieten en de Gildeheer mag als eerste de pijl op de vogel richten. Helaas mist hij de vogel, maar de locoburgemeester schiet wel raak, zo ook de Hoofdman, de Beschermvrouwe en een lid van het Dorpsberaad. Het Dorpsberaad is vertegenwoordigd met twee personen. Vervolgens mogen alle Gildebroeders en –zusters eenmaal op de vogel schieten om deze alvast voor te bereiden wat hem te wachten staat. Na deze opening biedt de kastelein van het Gildehuis de erewijn aan en is deze ceremonie afgelopen.

Nu begint het feitelijke Koningschieten door allen die zich hiervoor opgegeven hebben en in volgorde van de loting. Een paar keer wordt het schieten onderbroken om de dorst te lessen, want het is intussen wel behoorlijk warm geworden. Zo rond de klok van 16.00 uur vallen er wat onderdelen van de vogel af, maar het duurt nog tot 16.40 uur voor dat de vogel de geest geeft en onder luid gejuich naar beneden valt. Nu blijkt dat na het 164e schot, waarvan 31missers, onze Gildebroeder Jos van Heerebeek de gelukkige is die het laatste stukje van de vogel naar beneden heeft geschoten.

De Overheid beraadslaagt eerst of de nieuwe Koning in staat is om het Koningschap uit te voeren en dat blijkt het geval te zijn. Nadat we een beetje op adem zijn gekomen wordt de nieuwe Koning geïnstalleerd. De Hoofdman spreekt een gebed uit en vraagt aan de nieuwe Koning door middel van enkele vragen of hij bereidt is om een waardige Koning te zijn met de verplichtingen hieraan verbonden. Nadat de Koning op deze vragen positief heeft geantwoord wordt de installatie verder uitgevoerd. Hij mag zijn handen wassen als teken van reinheid terwijl ook zijn schoenen worden gepoetst om zo dadelijk over het Gildevaandel te mogen lopen. Dit alles met de assistentie van twee kleindochters van de Deken-Rentmeester. Dat over het vaandel lopen is zoals bekend, alleen voorbehouden aan de Gildekoning bij zijn installatie, en aan de regerend Vorst of Vorstin.

Hij krijgt het Koningsvest en het Koningszilver omgehangen door de Oud-Koning samen met de Hoofdman. Ook wordt hem door de Deken-Rentmeester  de geldbuidel overhandigd. De Vaandrig overvendelt de nieuwe Koning waarna de vendeliers onder begeleiding van de tamboers een vendelhulde brengen. Er wordt ook een vendelhulde gebracht aan oud-Koning Bert van Gemert als dank voor zijn bijdrage aan het Gilde tijdens zijn Koningschap. Ten slotte mogen alle Gildebroeders en –zusters de nieuwe Koning feliciteren. Ook de vele aanwezige bezoekers maken van deze gelegenheid gebruik om de nieuwe Koning geluk te wensen.

Omstreeks 18.00 uur wordt de Koning voorgesteld aan het gemeentebestuur in de persoon van de locoburgemeester Mariëlle van Alphen. Zij is geruime tijd aanwezig geweest en heeft van het hele gebeuren erg genoten. Om 19.00 uur komt de fanfare een muzikale hulde brengen aan de nieuwe Koning. Het is een mooie afsluiting van deze gebeurtenis en de Koning bedankt in de persoon van de Tamboer Maître de fanfare hartelijk voor deze muzikale geste. Als dank krijgen zij een drankje aangeboden op het terras. Omstreeks 20.00 uur volgt dan het Koningsmaal dat ook deze keer erg goed verzorgd is. De kleindochters van onze Deken-Rentmeester doen hun uiterste best om iedereen tijdig te voorzien van de nodige drankjes en dat is zeker onze dank en waardering waard. De avond verloopt verder in een gezellige en gemoedelijke sfeer. We wensen onze nieuwe Koning alle goeds voor nu en voor de toekomst.