Verslagen

ZomerAvondCompetitie 2023

Door: K. van Loon

Begin juni hebben wij bij het Gilde voor de 21e keer de zomeravondcompetitie georganiseerd voor de inwoners die graag een keer met de kruisboog willen schieten. Deze 3 avonden zijn ook deze keer, zoals we gewend zijn, goed bezocht. Er zijn in totaal ca. 70 personen, verdeeld over 13 viertallen, in wisselende samenstelling, op het Gildeterrein “Antoniusbleek” aan de Oude Dijk aanwezig geweest. Het was elke avond een gezellige bijeenkomst. Na telkens een aarzelend begin kwamen de deelnemers massaal opdagen en konden de wedstrijden een aanvang nemen. De weergoden werkten uitstekend mee, want elke avond was het goed weer. Ook de lange zomer-avonden werkten in het voordeel, zodat er bij voldoende licht kon worden geschoten.

Van de 3 wedstrijden telden de 2 beste resultaten mee voor eindklassering, zodat er ook gerust een wedstrijd gemist kon worden. De wedstrijden verliepen in een sportieve sfeer. Vooral de laatste wedstrijdavond op 15 juni met de daaraan gekoppelde prijsuitreiking, verliep in een prettige sfeer, mede dankzij het goede weer en de door Mari van de Laar beschikbaar gestelde friteswagen. (Cafetaria ’t “Lambertje” uit Boxtel). Voor de winnaars van de dag- en eindprijzen waren er fraaie bokalen beschikbaar, die uitgereikt werden door onze nieuwe Koning Harm van der Ven.

De uitslagen zijn als volgt:

VIERTALLEN                                        INDIVIDUEEL

 

Donderdag 1 juni

1e pl.     Kasteren 1                                    1e pl.     Jeroen Berkhout

 

Donderdag 8 juni

1e pl.     DVG 2                                            1e pl.     René van der Linden

 

Donderdag 15 juni

1e pl.     Kasteren 2                                    1e pl.     Robby van Houtum

 

EINDUITSLAG.

1e pl.     DVG 2                                            1e pl.     Jeroen Berkhout

2e pl.     Kasteren 1                                    2e pl.     René van der Linden

3e pl.     De Schutters                                 3e pl.     Peter de Kroon

Ook deze keer hebben weer vele vrijwilligers een grote bijdrage geleverd om deze avonden in goede orde te laten verlopen. Het doet me goed te constateren dat we kunnen rekenen op een vaste groep medewerkers, die hun vrije tijd opofferen om dit mooie evenement te laten slagen. Hiervoor namens de organisatie hartelijk dank. We zien er naar uit om ook volgend jaar weer vele dorpsgenoten te mogen begroeten op ons Gildeterrein aan de Oude Dijk.

Gildedag Moergestel.        

Door: Hoofdman Wynand Bressers

Zondag 11 juni 2023 08:00 uur Dat was de eerste afspraak in mijn nieuwe agenda na het aannemen van de Hoofdman functie van ons Gilde. Wat??? 08:00 uur in Moergestel zijn? Zondag morgen? Doordeweeks sta ik nog niet zo vroeg op, laat staan op zondag.

Ik mag ernaartoe samen met onze nieuwe Koning. Maar wie zal dat zijn? Op de zaterdag na Hemelvaart wordt, na een spannende strijd, mijn buurman Harm v.d. Ven onze nieuwe Koning. Dat is gemakkelijk, wie er ook rijdt, we hoeven er niet nog vroeger voor uit bed.

Harm is ook secretaris van onze buurtvereniging. Laten die nu net op zaterdag 10 juni een familiedag gepland hebben met overdag een fietstocht, die vertrekt om 09:00 uur(!) en ‘s avonds een BBQ met aansluitend een feestavond.  Dat wordt op tijd naar huis.

Harm zou rijden, dan kunnen onze kinderen later komen met onze auto met de trommen, de vendelstok en de kruisbogen. Half 8 vertrek, we waren paraat.

Aangekomen op het feestterrein werden we allebei gefeliciteerd door de gildebroeders van Hoogeloon. Harm met zijn koningschap en ik met mijn hoofdman functie.

Na een kop koffie zijn we met alle genodigden, koningen en hoofdlieden in optocht naar de kerk gelopen, waar de mis voorgegaan werd door pastoor de Meyer. De pastoor was, met zijn Vlaamse achtergrond, altijd in de veronderstelling dat in Nederland altijd alles goed geregeld was en wat niet goed geregeld was daar hadden ze dan altijd weer een oplossing voor. Zo niet vandaag. De speciaal voor deze dag gedrukte misboekjes waren verdwenen. Nergens waren ze te vinden. Dan maar zonder misboekje en zo konden we nog eens laten zien wat we van de mis wisten. Het viel niet tegen, het meeste ging vanzelf.

Het zou een warme dag worden, maar in de kerk is het meestal wel koel. Niets bleek minder waar, want de pastoor moest regelmatig zijn voorhoofd droogdeppen.

Van de kerk naar den Boogaard is het maar een klein stukje lopen. In den Boogaard werd de erewijn geschonken door het gemeentebestuur van Oisterwijk, waar Moergestel onder valt. Tijdens de erewijn werden er oorkondes uitgedeeld door het kringbestuur aan hoofdlieden die hun functie overgedragen hadden. Roger kon er vandaag niet bij zijn en dus valt deze eer hem later te beurt. Van de erewijn gingen we aan tafel voor de koffietafel, inclusief het borreltje brandewijn.

Aangekomen op het feestterrein zochten we onze broeders en zusters op. Ze vroegen zich af hoe we de optocht gingen lopen. Het zou vandaag immers 30 graden worden. Tijdens de erewijn had de kringvoorzitter al aangegeven dat we in zomertenue de optocht mochten lopen, maar de hoofdman van het organiserende gilde vroeg om toch wat kleur toe te voegen. We hebben onze jassen uitgedaan en het vestje aangehouden. De zilverdragers hebben hun hesje wel uitgedaan. Tijdens de optocht had de organisatie 2 waterpunten geregeld waar we konden drinken, maar er waren ook bewoners die spontaan water gaven. Heel fijn, want het was inderdaad om af te pikken.

Norie was met Tess komen kijken en Sam had meegelopen als naamborddrager. Normaal worden er door de organisatie kinderen van een of meerdere verenigingen ingeschakeld om de naambordjes te dragen. Nu zijn wij gevraagd om zelf iemand te regelen. Sam wilde ons wel helpen. Gelukkig hoefde hij het niet voor niets te doen, we hebben hem allemaal wat toegestopt.

Voor diegene die mee (moeten) doen met de massale opmars is het altijd maar weer afwachten of je met de wedstrijden mee kunt doen die je wil. De koning wil graag meedoen met het kruisboog op wip schieten, maar hij moet om 16:00uur ook weer bij het koning schieten zijn. Voor de tamboer die mee wil schieten is het altijd weer kijken of hij dan ook weer met de wedstrijd trommen mee kan doen. En dat geldt natuurlijk ook voor de vendelier. Maar het lukte vandaag allemaal. Teun heeft eerst met 2 broeders uit Hoogeloon mee kunnen schieten en toen „snel “naar het trom veld. Harm heeft eerst deelgenomen aan het koning schieten en toen snel met ons meegedaan met het kruisboogschieten. De 13 treffers die hij liet noteren waren niet genoeg om verder te gaan. Ik liet de laatste liggen en dus leken mijn kansen ook verkeken. Later bleek dat er 10 zilveren schildjes waren en dat er 9 mensen de volle 15 punten hadden. Daar ik de laatste liet liggen moest ik nog afkampen met iemand uit Oirschot en iemand uit Moergestel. Nu miste ik het 2e schot en mijn tegenstanders raakte wel. Mijn kansen op zilver waren verkeken. Dan maar de tent in….

Om 19:15uur werden we blij verrast. De prijsuitreiking zou beginnen en wel bij de tribunewagen en niet in de tent. Zo kon het feest in de tent doorgaan en werd dit niet verstoord door de prijsuitreiking, en andersom. Diegene die wachtte op de prijsuitreiking hoefde zich niet te ergeren aan het feestgedruis. Marco maakte kans op een prijs bij het vendelen en Teun bij het trommen. Marco behaalde de 2e plaats, waar geen schildje voor was en Teun werd 1e, het schildje wordt nagestuurd. Dit heeft hij al vaker meegemaakt. Waarschijnlijk omdat er te weinig aanmeldingen zijn wacht de organisatie met het bestellen van het schildje, mocht het dan toch nodig zijn wordt deze nabesteld.

Na de klok van 20:00 uur waren we thuis, een lange, eerste volledige gildedag als koning en hoofdman. Een hele warme, mooie dag die goed georganiseerd was.

De ervaringen van een 1e Gildedag

Zondag 11 juni 2023 Moergestel.

Door: Koning Harm van der Ven

Voor mij voor het allereerst! Dat het Gilde een gezellige bedoeling is wist ik natuurlijk al! 8 Uur in de ochtend aanwezig zijn op het terrein, al was het 6 uur. Ik had er ontzettend veel zin in! Gelukkig was er op het terrein geen plekje schaduw te bekennen, gewoon rustig blijven en genoeg drinken. Vooral dat laatste is wel iets wat ik heb ‘geleerd’. Dat het die dag heet was, dat was ik snel vergeten toen we om 08:45 in de koele kerk zaten. Laten we vooropstellen dat ik in het laatste jaar vaker naar de kerk ben geweest dan de 38 jaren hiervoor.

Het was een dag vol kleur, ik heb mijn ogen uitgekeken naar al die verschillende kleuren pakken en vlaggen. Helaas schoot net iemand na mij de koningsvogel uit de boom, als ik weer aan de beurt was gekomen had ik hem, zeker weten. Daarna op 1 misser na wellicht wel een zilveren schild gehad. Dat is wel iets wat ik aan mijn ‘bucket list’ heb toegevoegd, het winnen van een zilveren schild bij een schietwedstrijd.

Kortom, ik heb genoten die dag in Moergestel, van begin tot eind!

Met trots heb ik die dag ons Gilde als Koning vertegenwoordigd.

Nieuwe Koning bij ons Gilde

Door: Kees van Loon

Op zaterdag 20 mei zijn we bij elkaar gekomen om voor de 19e keer om een nieuwe Koning te schieten.

‘s-Morgens kwamen we bij het Gildehuis bij elkaar om van daaruit met de huifkar achtereenvolgens de nieuwe Hoofdman aan de Smidse pad en daarna de Oud-Koning op het Loo-eind uit te halen. Hier werden we onthaald met koffie, thee, frisdrank en gebak. Na enige tijd vertrokken we weer met de huifkar richting de kerk voor de plechtige H. Mis.

Deze viering werd opgedragen door onze Gildeheer Geoffrey de Jong. Hierbij was ook de burgemeester Ronald van Meijgaarden en de voorzitter van het Kwartier van Oirschot, Bert van der Staak aanwezig.

Tijdens deze viering werd ook bij het Gilde-altaar de vogel gezegend en een gebed uitgesproken om Gods zegen af te smeken voor een waardige Koning.

Op het einde van deze viering werd de “Eed van Trouw” hernieuwd aan de kerkelijke en wereldlijke Overheid. Dit gebeurt zoals bekend middels het overvendelen door de Vaandrig van de Burgemeester en Gildeheer.

Na deze H. Mis ging het in optocht naar het Gildehuis voor de koffietafel en de loting door de deelnemers voor de schietvolgorde. Ook werd er door de Deken-Rentmeester met de geldbuidel rondgegaan voor een bijdrage aan de nieuwe Koning voor het koningsbier dat hij moet schenken op de Dag van de Koning, die plaatsvindt in het jaar volgend op het Koningschieten.

Er waren deze keer 4 kandidaten die zich aangemeld hebben voor deelname. Dat waren Oud-Koning Jos van Heerenbeek, Bert van Gemert, Nol van Kemenade en ons nieuwste lid Harm van der Ven.

Na de koffietafel vertrokken we op eigen gelegenheid naar de Antoniusbleek.

Hier aangekomen werd eerst de Gildevlag gehesen door de Oud-koning met assistentie en vervolgens trokken we driemaal om de schutsboom om eventuele kwaadwillende geesten te verjagen. Dat is kennelijk goed gelukt, want het verdere verloop werd in goed orde vervolgd.

Nu werd de vogel op de schutsboom geplaatst en werd door de Hoofdman een gebed uitgesproken om het schot van geluk zodanig te sturen dat er een waardige Koning geschoten zou worden.

Vervolgens werd de boom vrijgeschoten door achtereenvolgens de Burgemeester, de Hoofdman, Beschermvrouwe en de voorzitter van het Dorpsberaad.

Hierna werd door de kastelein van het Gildehuis een glas wijn geschonken, aan geboden door het gemeentebestuur.

Nu was het de beurt aan de 4 kandidaten, die zich aangemeld hadden om met het feitelijke Koningschieten te beginnen. Inmiddels waren er behoorlijk wat toeschouwers gekomen om te genieten van de wedstrijd en het mooie weer. Op een gegeven moment werden er bijna honderd gasten geteld.

Het bleek een erg taaie rakker te zijn, want er moest nogal eens aangelegd worden. Na enkele korte pauzes begon de vogel tegen 10 voor vijf toch sporen van verval te tonen. Na een goed schot van Nol van Kemenade viel ogenschijnlijk de gehele vogel naar beneden. Een gejuich steeg al op, echter bleek een klein stukje van de vogel nog te blijven hangen. Dat was een heel spannend moment. Nu was het de beurt aan Harm om zijn zenuwen in bedwang te houden. Hij versaagde echter niet, en loepzuiver en met uiterste concentratie schoot hij het laatste stukje naar beneden. Prachtig om te zien hoe iedereen in een gejuich uitbarstte. Het was Harm van harte gegund, dat bleek.

Na 178 rake schoten mocht Harm van de Ven zich Koning van het Gilde Sint Antonius Abt noemen.

Iedereen kwam de nieuwe Koning gelukwensen. Ook werden echtgenote Norie, dochter Tess en zoon Sam bij de gelukwensen betrokken.

Vervolgens werd hij geïnstalleerd als 19e Koning door de Hoofdman en Oud-Koning middels de bekende gebruiken. Hij kreeg het Koningszilver omgehangen en zijn handen werden gewassen als teken van reinheid. Ook mocht hij over het vaandel schreiden, hetgeen is voorbehouden aan de Gildekoning en aan de regerend Vorst.

Omstreeks 18.30 uur bracht fanfare Concordia een serenade aan de nieuwe Koning die daar natuurlijk zeer verguld mee was. Na een dankwoordje nodigde hij de muzikanten uit om een glaasje te komen drinken als dank voor de leuke geste.

Omstreeks 19.30 werden we uitgenodigd om deel te nemen aan het Koningsmaal, geopend door de nieuwe Koning en zijn echtgenote. De avond werd verder in een gezellige en broederlijke sfeer voortgezet.

Wij danken Oud-koning Jos van Heerebeek voor zijn inzet de afgelopen twee jaar en we wensen de nieuwe Koning een mooie en vruchtbare periode toe de komende jaren.

Boeremèrt 2023

Door: Vera en Wynand Bressers            

Maandag 10 april, tweede Paasdag, vond de jaarlijkse Boeremèrt plaats. Het gilde stond hier met de schiet- en snoepkraam. Gelukkig konden we de kramen bezet krijgen en waren we voorbereidt op een leuke en drukke dag. In de snoepkraam stonden dit jaar Harm, Wynand en Vera. Ook Marco en Angelique van Dijk hielpen mee achter de schermen.

Tijdens onze voorbereiding kwamen we erachter dat ook de snoepprijzen erg waren gestegen. Hierdoor hebben we wellicht wat voorzichtiger ingekocht, met in ons achterhoofd de stijgende verkoopprijzen. Op de dag zelf is het tegendeel bewezen. We hebben geen klachten gekregen over de prijzen en hebben gelukkig goed kunnen verkopen. Sommige art

ikelen waren halverwege de dag zelfs al uitverkocht.

Harm had voor deze dag een pinautomaat geregeld, hier werd veel gebruik van gemaakt. We zijn erg blij met deze goede zet, het heeft ongeveer 80 pintransacties opgeleverd. Ook kregen we positieve reacties van de klanten, omdat veel mensen tegenwoordig geen contant geld meer op zak hebben. Dit is dus ook op de Boeremèrt niet meer weg te denken, het is immers de Boeremèrt van alle tijden.

We waren een beetje bang gemaakt door de weersvoorspellingen, maar gelukkig is dit ons alles meegevallen. Pas aan het einde van de Boeremèrt vielen er wat druppels en zagen we de mensen van het terrein aflopen. Hierna zijn we alles gaan inpakken en hebben we de spullen naar het Honk gebracht. Gelukkig bleef er nog voldoende tijd over voor de afterparty.

Kruisboog- en lasergeweer schieten.

Door: Kees van Loon

De schietkraam is ook goed bezocht geweest. Misschien wat minder dan vorig jaar, maar over het algemeen viel het wel mee. Op paaszaterdag hebben we met enkele leden de accommodatie opgebouwd zodat we op tweede paasdag meteen aan de slag konden. Vooral de jongere jeugd was goed aanwezig, mooi om al die vrolijke gezichtjes te zien. We hopen volgens jaar weer van de partij te mogen zijn, en we bedanken alle medewerkers voor hun inzet.

Dodenherdenking  2023.

 

Door: Lina van Rijssel.

Donderdag 4 mei vierden wij onze traditionele doden-herdenking.

Om 18.30 uur werden we in ons gildehuis het “Wapen van Liempde” verwacht om gezamenlijk de dienst voor de oorlogsslachtoffers bij te wonen. De dienst werd voorgegaan door kapelaan Marshal Stanislaus met medewerking van het parochieel zangkoor Cantate Domino. Er waren veel belangstellenden  aanwezig. Dit is ook een teken dat de herdenking van alle oorlogslachtoffers leeft in onze gemeenschap.

ijdens de dienst werden er gedichten voorgedragen door Lisette Braken en Sijmen van Berkel.

Martin Niemöller verwoordt het zo:

Toen de nazi’s de communisten  arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten  gevangenzetten heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden  kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.
Toen ze de katholieken oppakten heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer om iets te zeggen.

 

 

 

 

De volgende tekst is geschreven door Jurre Schippers.

 

Vroeger, toen wist ik nog niet

waarom je 2 minuten stil moest zijn

Maar sinds ik in groep 7 zit

hebben we in de klas veel geleerd over de tweede wereld oorlog.

4 mei om 8 uur is 2 minuten lang

iedereen in Nederland stil.

Muisstil.

Dan herdenken wij de slachtoffers uit de tweede wereld oorlog

en ook uit latere oorlogen.

De Joden in de tweede wereldoorlog,

bedenk wat voor angst zij hadden om weggevoerd te worden.

En denk aan al de mensen die hebben gevochten

voor ons land waar we nu leven.

In heel Nederland staan we 2 minuten stil

Ik ben blij dat we nu vrij zijn,

maar ik denk aan de mensen die hebben gevochten voor ons.

 

Na de dienst gingen we in stille tocht voorafgegaan door het gilde met de trom naar het Concordiapark . Lissette Braken sprak een woord van welkom namens ABL. Er werden gedichten voorgedragen door Sijmen van Berkel. Het Dorpsberaad legde een krans voor alle overleden oorlogsslachtoffers, daarna de kinderen. Om 20.00 uur namen we 2 minuten stilte in acht waarna Miriam van den Boer de The Last Post ten gehore bracht.

Er werden nog enkele gedichten voorgedragen waaronder dit:

Tekst geschreven door Meve de Jong, Marel Goossen en Sven van de Wiel.

De tweede wereldoorlog

wij waren de vrijheid kwijt

voor vele mensen leek de oorlog een eeuwigheid

In 1933 kwam Hitler aan de macht

je hoorde bommen en kanonnen, ook in de nacht

Maar nu op 4 mei is het 2 minuten stil

Jij mag daar ook aan medoen als je dat wil

Leg een bloem of krans neer of doe wat meer

en laten we ervoor zorgen, een oorlog dat nooit meer

Daarna kreeg Hoofdman Wynand Bressers van het gilde het woord en gaf opdracht aan de vendeliers Vera Bressers en Marco van Dijk: “Zwaai uw Vendel voor God, Koning en Vaderland” en hij gaf een sein aan de tamboers Wynand Bressers en Thea Merkx

Ter afsluiting van deze dodenherdenking werden alle aanwezigen genodigd voor een kop koffie of thee bij “Het Wapen van Liempde” om nog even stil te staan bij deze ingetogen plechtigheid.

Laten we niet vergeten

Laten we niet vergeten

Hoe verwoestend haat kan zijn.

Laten we niet vergeten

De angst, het verdriet en de pijn.

Laten we niet vergeten

dat ieder mens recht op vrijheid heeft.

Laten we niet vergeten

dat naar dit recht op veel plekken wordt gestreefd

Laten we niet vergeten

wat onze voorouders is aangedaan.

Ik zal het niet vergeten

omdat we hier steeds samen bij stilstaan

Laten we niet vergeten.

Wynand Bressers nieuwe Hoofdman bij ons Gilde

Door: Kees van Loon

Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 maart jl. heeft het Gilde een nieuwe Hoofdman gekozen in de persoon van Wynand Bressers. De officiële installatie heeft op maandag 9 mei tijdens een speciale bijeenkomst in het Gildehuis plaatsgevonden.

Oud-Hoofdman Roger van Laere heeft na een periode van 37 jaar te kennen gegeven te willen stoppen met deze functie. Hij heeft vanaf de oprichting in 1986 deze functie met grote inzet uitgevoerd. Vanwege zijn leeftijd heeft hij besloten om het stokje over te dragen aan een jonger iemand. Roger memoreert in een korte toespraak aan de grote brand in 1864 waarbij de toenmalige schuurkerk tot de grond toe afbrandde. Hierbij zijn ook alle attributen van de toenmalige 3 Gilden verloren gegaan. Vele jaren later, in 1986, hebben enkele dorpsbewoners het initiatief genomen om opnieuw een Gilde op te richten. Onder leiding van Roger van Laere is samen met enkele andere geïnteresseerden een nieuw Gilde tot stand gekomen.

Na dit inleidend woordje van de Oud-Hoofdman krijgt Deken-Rentmeester Willie van Schaijk het woord. Deze verteld in het kort de ontstaansgeschiedenis van het huidige Gilde. Samen met de Oud-Hoofdman overhandigt hij hierna de sjerp en het zilverschild die kenmerkend zijn voor deze functie aan de nieuwe Hoofdman Wynand Bressers.

In zijn dankwoord noemt Wynand enkele belangrijke zaken die in de loop der jaren tot stand zijn gekomen.

Hij hoopt dat hij in goede samenwerking met alle leden een vruchtbare periode tegemoet kan zien.

Na het officiële gedeelte hebben we nog geruime tijd samen in een gezellige sfeer nagepraat.

Wij wensen Wynand, samen met zijn echtgenote, zijn kinderen Teun, die tamboer is, en Vera, vendelier, een vruchtbare en plezierige periode toe.

Nieuwjaarsreceptie 2023

Door: Kees van Loon

Op zondag 8 januari jl. zijn we volgens traditie weer bijeen
gekomen om elkaar de beste wensen en een goede
gezondheid toe te wensen voor het nieuwe jaar.
Iedereen die kon was naar het Wapen van Liempde gekomen
om onder het genot van een hapje en drankje een beetje bij
te buurten. De sfeer was als vanouds weer goed en gezellig.
Ook onze nieuwe Gildebroeder Harm was met vrouw en kinderen
aanwezig. Onze hoofdman nam zoals gebruikelijk even het woord en
memoreerde het afgelopen jaar. Daarna bracht hij een toost uit
en wenste ons een goed en gezond 2023 toe. Na nog een
tijdje met elkaar van gedachte te hebben gewisseld gingen we
rond 13:00 uur weer naar huis en kwam er een eind aan deze
gezellige bijeenkomst.

Patroonsfeest Gilde Sint Antonius Abt

Door: Lina van Rijssel

Zaterdag 14 januari jl. vierden wij het Patroonsfeest van Sint Antonius Abt in ons gildegebouw aan de Oude Dijk in Liempde. We kwamen om 16.30 bij elkaar en kregen een kop koffie of thee aangeboden met cake. Om 17.00 uur begon de dienst opgedragen door onze Gildeheer Geoffrey de Jong. De dienst stond in het teken van Johannes de Doper patroonheilige van onze kerk en van Sint Antonius Abt.

Na de H. Mis hadden we een korte vergadering. Hoofdman Roger van Laere heette iedereen welkom op onze jaarlijkse teerdag. Koning Jos van Heerebeek maakte de koningsdrank klaar die later door hem werd uitgeschonken. Onze Hoofdman gaf een korte uitleg over de betekenis van het Vaandel.

De vlammen verwijzen naar de pest die vroeger heerste.

Het Wapen van de voormalige gemeente Liempde.

Het Gebroken Rad verwijst naar onze vroegere gilden Catharina en Barbara. Het Tou-teken is het teken van het gilde. Het eeuwenoude vaandel van Sint Catharina wordt in Den Bosch bewaard.

Tijdens deze vergadering werd Harm van der Ven met de hand aan het vaandel geïnstalleerd als gildebroeder met de woorden; “Ik beloof trouw aan het vaandel, ik zal de traditionele beginselen van het gilde handhaven en daaraan nimmer afbreuk doen”. Daarna mocht hij van alle aanwezigen de felicitaties in ontvangst nemen.

Vervolgens kreeg Cor van der Leest het woord en maakte hij de gewonnen prijzen van de onderlinge schietwedstrijden van het afgelopen jaar 2022 bekend en mocht Koning Jos de gewonnen schildjes uitreiken.

1e zondag     (Toon van Rijssel wisselschild)
1e plaats       Wynand Bressers
2e plaats       Harm van der Ven
3e plaats       Cor van der Leest
4e plaats       Willie van Schaijk
3e zondag     (Cor van der Leest wisselschild)
1e plaats       Wynand Bressers
2e plaats       Cor van der Leest
3e plaats       Harm van der Ven
4e plaats       Willie van Schaijk

Het Theo Timmermans & Toon van de Biggelaar wisselschild voor de 5e plaats;

1e zondag     5e plaats       Toon van Rijssel
3e zondag     5e plaats       Jos Beerens

De 1e prijs van de jeu de boules ging naar Fridy Berben
Mientje van Schaijk en Joke van de Biggelaar hadden een gedeelde 2e plaats.

Alle prijswinnaars proficiat en het komende seizoen strijden we weer om de nieuwe prijzen.

Een kleine attentie ging naar onze Beschermvrouwe en de Hoofdman bedankte haar voor de donatie die zij elk jaar samen met haar familie aan het gilde doet.

Ook Ere-Deken Jos Beerens kreeg een attentie aangeboden.

Jo en Joke Schellekens en Tineke Beerens die niet bij het Patroonsfeest aanwezig konden zijn hebben eerder deze week een attentie ontvangen namens ons gilde.

De Hoofdman sloot het officiële gedelete af met dit gedichtje;

In ons dorp met tegenstrijdigheden
Waar sommige normen lijken opgegeven
de zucht naar materie voor velen telt:
is standvastigheid een waardig streven
Broederschap en trouw als keuze
Samen hand in hand
trouw aan de aloude leuze
Voor God, Koning en Vaderland.

 

Hiermede was het officiële gedeelte afgelopen en stond het buffet gereed.

Na het aanbieden door koning Jos van de koningsdrank mocht hij samen met zijn partner Gerrie het buffet openen en mochten wij aansluiten om te genieten van uitstekend verzorgd buffet gepresenteerd door de Liempdse ondernemer Mari en Ingrid van de Laar van cafetaria “Het Lambertje”.

Het was een gezellige avond, waarin broederschap centraal stond

Antoniusviering Kasteren 2023

Door: Rien  van de Laar

Na twee jaar afwezigheid wegens Corona besmettingsgevaar kon op 22 januari jl. de jaarlijkse Antoniusviering weer doorgaan.

Deze viering werd bijgestaan door ons Gilde Sint Antonius Abt.

In café “Het Groene Woud” werd er begonnen met een zeer toepasselijke dienst onder leiding van Mathieu Hendriks, in het dagelijks leven bekend als de zielzorger van de zorginstelling Elde-Maasduinen, met zang en gitaar bij gestaan door Jan van der Heijden.

In deze dienst werden de overleden buurtgenoten en gildeleden herdacht.

In zijn toespraak ging hij in op de onschatbare waarde van onderlinge samenwerking en behulpzaamheid met buren, familie en kennissen in moeilijker tijden, zoals Antonius Abt volgens de overlevering ook heeft gedaan.

Tijdens de dienst werd er gecollecteerd en de opbrengst was voor de asielkinderen op Landgoed Velder.

Na deze dienst werd de processie in gang gezet naar de Antoniuskapel op de hoek Kasterensestraat en de Maai vooraf gegaan door het gilde.Bij en in de kapel werden de gebeden gericht aan Antonius Abt als beschermheilige voor besmettelijke ziekten van boeren en hun vee. Er werden bij de kapel symbolisch dieren gezegend in de vorm van twee koppels witte duiven welke na loslating weer huiswaarts keerden.

Vervolgens werd er een vendelgroet gebracht door de vendeliers Vera Bressers en Marco van Dijk onder begeleiding van tamboer Wynand Bressers. Daarna ging de processie terug richting café het Groene Woud, waar de gebruikelijke koffietafel klaarstond met vooraf een borrel brandewijn.

Er hing een gezellige sfeer en er werd veel onderling gebuurt.

Jammer dat het aantal deelnemers wat terug liep maar zeker voor herhaling vatbaar en we hopen dat we deze traditie nog vele jaren kunnen voortzetten.

Uitwisseling Hoogeloon – Liempde 2022 / 2023

Door: Jos Beerens

Het is enkele jaren weer gelukt om een competitie met Hoogeloon te houden. Het was voor de 34e keer Dat we deze uitwisseling hebben gehouden. Jammer dat er van ons 3 schutters wel begonnen zijn, maar om allerlei redenen niet af hebben kunnen werken. Hopelijk volgend jaar beter. De prijzen bij Sint Joris bestonden uit een vleespakket voor elke deelnemer. De data voor komend jaar zijn ook al bekend en wel: 26 november en 10 december in Liempde.

28 januari 2024 bij Sint Joris en de 4e wedstrijd met prijsuitreiking bij Sint Sebastiaan op 25 februari 2024.

Gilde St. Joris

 

Door: Kees van Puijenbroek

Na 2 jaar stilte hebben we weer de wintercompetitie kunnen schieten. Met gilde St. Sebastiaan en St. Joris Hoogeloon en St. Antonius Abt Liempde. De competitie gaat over 4 wedstrijden en in totaal zijn er 60 punten te behalen

Zondag 26 Februari was het de laatste wedstrijd en afkampen

Nadat iedereen geschoten had was er meteen al een winnaar bekend. Met 59 punten is de winnaar Wynand Bressers van St. Antonius Abt uit Liempde. Daarna mochten er nog 3 personen afkampen met 56 punten om plek 2 en 3. 2e werd Jan Nouwens; 3e Kees van Puijenbroek; 4e Ad Hendriks.

Onder het genot van een drankje en hapje hebben we het gezellig voortgezet.

 

Wynand, Gefeliciteerd

M.v.gr. De Schietcommissie

Winnaars schietwedstrijden Hoogeloon -Liempde
1e wedstrijd 13 december 1987 
1988 Kees van Loon Sint Antonius Abt
1989 Pieter van de Pas Sint Sebastiaan
1990 Cor van der Leest Sint Antonius Abt
1991 Cor van der Leest Sint Antonius Abt
1992 Cor van der Leest Sint Antonius Abt
1993 Gerard Berben Sint Antonius Abt
1994 Gerard Berben Sint Antonius Abt
1995 Gerard Berben Sint Antonius Abt
1996 Cor van der Leest Sint Antonius Abt
1997 Cor van der Leest Sint Antonius Abt
1998 Gunter van der Leest Sint Antonius Abt
1999 Cor van der Leest Sint Antonius Abt
2000 Gerard Berben Sint Antonius Abt
2001 Toon van de Biggelaar Sint Antonius Abt
2002 Cor van der Leest Sint Antonius Abt
2003 Jos Beerens Sint Antonius Abt
2004 Rinus Ansems Sint Joris
2005 Cor van der Leest Sint Antonius Abt
2006 Rinus Ansems Sint Joris
2007 Theo Timmermans Sint Antonius Abt
2008 Jos Beerens Sint Antonius Abt
2009 Cor van der Leest Sint Antonius Abt
2010 Wynand Bressers Sint Antonius Abt
2011 Cor van der Leest Sint Antonius Abt
2012 Nol van Kemenade Sint Antonius Abt
2013 Wynand Bressers Sint Antonius Abt
2014 Hans Smits Sint Joris
2015 Jan Nouwens Sint Joris
2016 Cor van der Leest Sint Antonius Abt
2017 Jan Nouwens Sint Joris
2018 Jan Nouwens Sint Joris
2019 Jan Nouwens Sint Joris
2020 Ad Hendrkx Sint Joris
2021 Afgelast (Corona)
2022 Afgelast (Corona)
2023 Wynand Bressers Sint Antonius Abt

Onlangs hebben wij bij het Gilde voor de 20e keer de zomeravondcompetitie georganiseerd voor de inwoners die graag een keer met de kruisboog willen schieten. Deze zijn ook deze keer, zoals we gewend zijn, goed bezocht. Er zijn in totaal ca. 86 personen, verdeeld over 18 viertallen in wisselende samenstelling, aanwezig geweest op ons Gildeterrein ‘Antoniusbleek’ aan de Oude Dijk. Het was elke avond gezellig druk. Na een aarzelend begin kwamen de deelnemers massaal opdagen en konden de wedstrijden een aanvang nemen. De weergoden werkten uitstekend mee want elke keer was het goed weer. Ook de lange zomeravonden werkten in het voordeel, zodat er bij voldoende licht kon worden geschoten.
Van de drie wedstrijden telden de twee beste resultaten mee voor eindklassering, zodat er ook een wedstrijd gemist mocht worden.
De wedstrijden verliepen in een gemoedelijke en sportieve sfeer. Vooral de laatste wedstrijdavond op 16 juni met de daaraan gekoppelde prijsuitreiking, verliep in een prettige sfeer, mede dankzij het goede weer en de door sommige deelnemers georganiseerde BBQ. Voor de winnaars van de dag- en eindprijzen waren er fraaie bokalen beschikbaar, die uitgereikt werden door onze Koning Jos van Heerebeek.

De uitslagen zijn als volgt:

VIERTALLEN                                                                 INDIVIDUEEL

Donderdag 2 juni
1e pl. Kasteren 1                                                         1e pl. Harm v.d. Ven

Donderdag 9 juni
1e pl. De Schutters                                                     1e pl. Peter de Kroon

Donderdag 16 juni
1e pl. Kasteren 1                                                         1e pl. Harm v.d. Ven

EINDUITSLAG

1e pl. Kasteren 1                                                         1e pl. Harm v.d. Ven
2e pl. De Schutters                                                     2e pl. Peter de Kroon
3e pl. De Zangers                                                        3e pl. René van der Linden

Ook deze keer hebben weer vele vrijwilligers een grote bijdrage geleverd aan dit gebeuren. Het doet me goed te constateren dat we telkens kunnen rekenen op een vaste groep medewerkers, die hun vrije tijd opofferen om dit mooie evenement te doen slagen. Hiervoor namens de organisatie heel hartelijk dank. We zien er naar uit om ook volgend jaar weer vele dorpsgenoten te mogen begroeten op ons Gildeterrein aan de Oude Dijk.

Zaterdag 28 mei vierden wij de dag van de Koning. Om 13.00 werden we verwelkomd met een kop koffie of thee met wat lekkers. Na de koffie werd de loting voor het schieten geregeld, er moesten 2 keer 2 x 5 pijlen geschoten worden.
Daarna gingen wij ons opstellen bij de poort voor een korte optocht. Na de gildevlag te hebben gehesen door Oud-Koning Bert van Gemert samen met Koning Jos van Heerebeek, trokken wij verder ons gildeterrein op, waar onze Hoofdman Roger van Laere, een korte toespraak hield en het sein gaf om een vendelgroet te brengen door onze vendeliers, begeleid door de tamboers aan onze Koning Jos van Heerebeek. Jammer voor Jos was dat zijn echtgenote Gerrie niet aanwezig kon zijn omdat zij voor een fietstocht onderweg was naar Santiago de Compostella.
Ook voor de jeu de boules wedstrijd werden na de opening de teams samengesteld.

Om 15.00 uur gingen de wedstrijden van start en dat resulteerde er in dat Vera Bressers, Wynand Bressers, Marco van Dijk en Willie van Schaijk alle 4 eindigden met 19 punten, waarna er moest worden afgekampt. Willie viel als eerste af, daarna Vera en Marco mocht zich verzekeren van een 2e plaats, Wynand Bressers kreeg later op de dag het Janus Bressers Wisselschid wederom overhandigd.
De Jeu de Boules wedstrijden duurden lang maar waren gezellig en tenslotte hadden we een team als winnaar maar er was dit jaar geen prijs aan verbonden.
Daarna mocht Jos zijn koningsbier aanbieden aan de Hoofdman en de overige aanwezigen. Hij heeft op het etiket vermeld dat het gebrouwen is met de precisie van een timmermansoog, maar het was een heerlijk biertje en we mochten van hem zoveel drinken als we wilden.
Na het koningsbier kregen wij het koningsmaal aangeboden, dit was verzorgd door ‘De Poort van Liempde’, en iedereen liet het zich goed smaken.
Deze dag werd gehouden onder mooie omstandigheden, het weer werkte goed mee en we mochten weer met elkaar genieten na twee Coronajaren.

Zondag 15 mei hadden we ons eerste gildefeest bij het Gilde van Onze Lieve Vrouwe en De H. Willibrordus, zodat we na twee coronajaren weer met zovelen bij elkaar mochten komen. Zij vierden dit jaar het 700-jarig bestaan. Het verbroederen met andere gilden had iedereen enorm gemist. Gelukkig waren de weergoden ons allen gunstig gezind want de zon was de hele dag aanwezig op het gildeterrein.
Om 7.30 uur, ging onze koning Jos van Heerebeek samen met Jos Beerens als plaatsvervangend Hoofdman en Vaandrig Gerard Berben naar Wintelre waar ze om 8.00 uur werden ontvangen met een kop koffie in de Feesttent aan het Kekkeneind.
Daarna gingen alle genodigden waaronder de Vaandrigs, Koningen en Keizers in optocht naar de Sint Willibrordus Kerk in Wintelre waar een H. Mis werd opgedragen ter ere van het 700 jarig bestaan van het gilde uit Wintelre, ook werd stilgestaan bij de Heilig verklaring van pater Titus Brandsma.
Na de H. Mis ging het gezelschap naar café den Babbel waar de Erewijn werd geschonken.
Daarna weer in optocht naar het feestterrein waar het gezelschap zich tegoed kon doen aan belegde broodjes, gekookte eieren en gebakken worst.
Hierna mochten alle gilden zich gaan opstellen voor de optocht door Wintelre.
Na de optocht door de drukke straten van Wintelre was de massale opmars waar 56 gilden aan deelnamen.
Om 15.00 uur begonnen de wedstrijden.
Ook onze schutters mochten de kruisboog ter hand nemen, helaas vielen de resultaten tegen, maar het plezier waarmee geschoten werd mocht er zijn. Vera Bressers was onze beste schutter met 13 van de 15 schoten raak.
Marco van Dijk behaalde een 2e prijs met vendelen. De topper was Teun Bressers, die na het kruisboogschieten nog even zou gaan trommen en hij mocht naar huis met een 1e prijs.
Koning Jos van Heerebeek schoot mee voor het koningskruis maar deze prijs ging naar de Koning van Sint Catharinagilde uit Son.
Een zonovergoten dag waar het gezellig vertoeven was, waar er gestreden werd om de prijzen, waar verbroedering hoogtij vierde en er veel contacten weer opnieuw werden aangehaald onder het genot van een glas bier en waar het in de tent door de late bekendmaking van de prijzen nog lang gezellig bleef.

Op zaterdagmiddag 14 mei zijn wij als Gilde uitgenodigd om deel te nemen aan de feestelijke opening van de vernieuwde kloostertuin. Door vele vrijwilligers en een geldelijke bijdrage van sponsoren is hier een mooi project gerealiseerd waar vele dorpsgenoten en zeker de bewoners van de Vlaswiek gebruik van zullen maken. Fanfare Concordia heeft een muzikale bijdrage verzorgd en het Gilde brengt een vendelhulde met medewerking van onze vendeliers Vera Bressers en Marco van Dijk. Dit gebeurd onder muzikale begeleiding van de tamboers Thea Merkx en Wynand Bressers. Na afloop is er voor iedereen een drankje beschikbaar hetgeen goed bevalt, want het is een erg warme middag geweest in de volle zon. Er wordt ook een extra vendelgroet gebracht aan de voorzijde van de Vlaswiek voor alle bewoners die niet bij de opening in de tuin aanwezig kunnen zijn. Een dankbaar applaus valt de tamboers en vendeliers ten deel voor hun optreden.

Op woensdag 4 mei hebben we als Gilde deelgenomen aan de jaarlijkse dodenherdenking, georganiseerd door ABL Liempde. Omstreeks 18.45 uur komen we samen bij het Gildehuis om van daaruit in optocht te vertrekken naar de kerk. Hier is om 19.00 uur een gebedsdienst die geleid wordt door kapelaan Stanislaus. Tijdens deze dienst worden door enkele kinderen een tweetal gedichten voorgedragen die hierna vermeld staan:

Laten we niet vergeten (Sammy Queens, oud leerling groep 8)

Laten we niet vergeten
Hoe verwoestend haat kan zijn
Laten we niet vergeten
De angst, het verdriet, de pijn

Laten we niet vergeten dat ieder mens recht op vrijheid heeft Laten we niet vergeten
Dat naar dit recht op veel plekken wordt gestreefd

Laten we niet vergeten
Wat onze voorouders is aangedaan
lk zal het niet vergeten
Omdat we hier steeds samen bij stilstaan.

Laten we niet vergeten

Gedicht voorgedragen door: Lisette

Het is maar een moment,
van honderdtwintig tellen lang,
een korte schreeuw om aandacht,
doodstil

een zwijgend monument,
waar je ook bent,
een diepe buiging,
voor het leven,
vrijheid is leven,
vrijheid is vergeven,
vrijheid is nooit vergeten,
zodat de vrede blijft bewaard

Aan het eind van deze dienst spreekt Arnold van den Broek een slotgedachte uit.
Hierin memoreert hij aan de Liempdse oorlogsslachtoffers die vermeld staan op het monument in het Concordiapark. Hierna stellen we ons op om in optocht naar het oorlogsmonument te vertrekken met aansluitend alle belangstellenden en de kinderen die een krans dragen.
Aangekomen bij het monument worden enkele gedichten voorgelezen en volgt de kranslegging door de ABL en enkele kinderen van de lagere school.
Vervolgens wordt de taptoe geblazen door Miriam van den Boer en wordt er twee minuten stilte in acht genomen om alle slachtoffers te herdenken. Tot slot klinkt het Wilhelmus en wordt deze ceremonie afgesloten met een dankwoordje. De aanwezigen worden vervolgens uitgenodigd voor een kopje koffie bij het Wapen van Liempde als afsluiting van deze bijzondere gebeurtenis.

Na een langdurig uitstel hebben we onze Patroonsdag, tevens Teerdag kunnen vieren op vrijdag 22 april jl. Deze dag is voor een Gilde een van de belangrijkste dagen van een Gildejaar.
We komen omstreeks 17.00 uur in uniform bijeen in het Teunishonk, waar we een kop koffie of thee met cake krijgen aangeboden. Onze Hoofdman opent een korte vergadering waarbij hij allen welkom heet en een korte inleiding houdt over het leven van St. Antonius Abt, onze patroonheilige. Hierna maakt onze Koning Jos van Heerebeek de Koningsdrank klaar, veel brandewijn met krenten, rozijnen en kandijsuiker. Dit brouwsel moet immers een tijdje inwerken om goed te smaken.

Nu is het moment aangebroken waarop we een nieuwe Gildebroeder mogen verwelkomen. Tamboer Teun Bressers heeft te kennen gegeven lid te willen worden van het Gilde. Hij is al geruime tijd aspirant lid. Omdat hij de leeftijd van 18 jaar al gepasseerd is, mag hij geïnstalleerd worden. Met de rechterhand aan het vaandel legt hij de gelofte af dat hij zich als een waardig gildebroeder zal gedragen. Hij wordt door alle aanwezigen welkom geheten en geluk gewenst.
Na deze installatie is het moment gekomen waarbij onze Koning zijn nieuwe Koningsschild aanbiedt. Jos van Heerebeek is immers vorig jaar september onze nieuwe Gildekoning geworden. Het schild heeft de vorm van het Koningsbord dat bij een nieuwe Koning in de tuin wordt geplaatst. Er staan afbeeldingen op van timmergereedschap, verwijzend naar het beroep van Jos. Tevens staat er het logo op van de voormalige werkgever van Jos, de firma Timmers uit Rosmalen. Dit bedrijf heeft ook een sponsorbijdrage geleverd aan ons Gilde. Waarvoor wij natuurlijk dank verschuldigd zijn.
Nu is het onze Beschermvrouwe Laura van Pelt die een nieuwe Jeu de Boules trofee aanbiedt. De oude trofee was helemaal vol met namen en vandaar de nieuwe. Het is een mooi groot exemplaar en de moeite waard om te winnen.
Nu volgt de uitreiking van de wisselschilden van het kruisboogschieten en de Jeu de Boules wedstrijden van 2021. De nieuwe trofee is bestemd voor Fridy Berben die de meeste punten heeft verzameld in 2021.

Bij het kruisboogschieten zijn de prijzen als volgt:

1e zondag                                             3e zondag
1e plaats: Wynand Bressers              Wynand Bressers
2e plaats: Marco van Dijk                  Nol van Kemenade
3e plaats: Toon van Rijssel                Jos Beerens

Het Theo Timmermans / Toon v.d. Biggelaar wisselschild voor de 5e plaats 1e zondag is gewonnen door Cor van der Leest.
Voor de 3e zondag is dit gewonnen door Willie van Schaijk.

Na deze prijsuitreikingen schenkt de Koning de koningsdrank uit en wordt er geproost op het heil van alle aanwezigen en op het welzijn van het Gilde. Ook wordt er nog een bloemetje aangeboden aan echtgenote van de Koning Gerrie van Heerebeek en aan de Beschermvrouwe Laura van Pelt.
Ook wordt een moment stilgestaan bij allen die niet aanwezig kunnen zijn vanwege hun gezondheid of anderszins.
Het officiële gedeelte is hiermee afgesloten en kan begonnen worden met het buffet. Dit wordt geopend door onze Koning en echtgenote. We laten het ons goed smaken en de verdere avond verloopt in een gezellige sfeer zoals het een Gilde betaamd.

Na een onderbreking van twee jaar vanwege Corona is op 2e paasdag weer een Boeremèrt gehouden. Ook het Gilde was met twee kramen present, de bekende schietkraam met kruisboog en lasergeweer en de Oud Hollandse snoepkraam.
Beide kramen hebben goede zaken gedaan. Er zijn vele bezoekers op af gekomen. Het weer werkte natuurlijk ook goed mee en dat is toch altijd een belangrijke factor.
Er was dit jaar ook meer te doen voor de wat grotere jeugd. Vele vrijwilligers van het Gilde hebben een bijdrage geleverd om het geheel tot een succes te maken. Dat begon al op de zaterdag voor Pasen bij het opbouwen van de accommodatie. Ook op 2e Paasdag zijn veel Gildeleden in touw geweest, waarvoor we erg dankbaar zijn. Volgend jaar gaan we er weer voor!

Op zaterdag 4 september hebben we voor de 18e keer om een nieuwe Koning geschoten. Normaal vindt deze gebeurtenis plaats op de zaterdag na Hemelvaart, maar vanwege de Coronaregels is dat toen niet doorgegaan. Omdat de Oud-Koning te kennen had gegeven zijn functie niet te willen verlengen, is besloten om alsnog om een nieuwe Koning te schieten.
Met de Coronavoorschriften als leidraad heeft de Overheid in samenwerking met de schietcommissie deze dag georganiseerd op zaterdag 4 september 2021.

Om 10.00 uur komen we samen in het Gildehuis Het Wapen van Liempde. Van hieruit vertrekken we naar het huis van Hoofdman Roger van Laere om deze uit te halen en gezamenlijk gaat het in optocht verder naar Oud-Koning Bert van Gemert aan de Smidsepad. Deze biedt ons koffie en thee aan met een lekker stukje gebak. We vertrekken hierna naar de kerk voor de H. Mis die wordt opgedragen door Gildeheer Geoffrey de Jong. Namens het gemeentebestuur is ook locoburgemeester Mariëlle van Alphen aanwezig. Bij binnenkomst wordt de Koningsvogel door Rien van de Laar en een schaal met kleine vleesgerechten door Cor van der Leest op het Gildealtaar geplaatst.  Deze laatste geste is bedoeld als dank aan de Gildeheer. Na het evangelie gaat een kleine delegatie naar het Gildealtaar om de vogel te zegenen en te bidden om een waardige Koning. Op het eind van de dienst wordt de Eed van Trouw aan de kerkelijke en wereldlijke Overheid hernieuwd door vendelier Marco van Dijk. Hiervoor stellen de Gildeheer, Hoofdman, Koning en locoburgemeester zich op voor het altaar.

Na de zegen en wegzending gaan we samen met de Gildeheer naar het Gildehuis voor de koffietafel. Tevens wordt door de aangemelde deelnemers geloot om de schietvolgorde. Het blijkt dat een viertal personen mee willen doen. Dit zijn: Jos van Heerebeek, Cor van der Leest, Leo Morren en Jan van Vught. Hierna gaat Deken-Rentmeester Willie van Schaijk rond met de geldbuidel om een bijdrage te vragen voor het Koningsbier dat de nieuwe Koning moet schenken volgend jaar op de Dag van de Koning.

Na deze goed verzorgde maaltijd vertrekken we naar de Antoniusbleek aan de Oude Dijk. Hier zijn intussen ook de voorzitter Bert van der Staak en secretaris Jan van Gelooven van de kring het Kwartier van Oirschot  gearriveerd. We stellen ons op voor de optocht en nadat de Gildevlag door de Oud-Koning is gehesen, in samenwerking met terreinbeheerder Cor van der Leest, trekken we driemaal linksom de schutsboom, met als doel de eventueel aanwezige boze geesten of demonen te verdrijven. Dat is kennelijk goed gelukt, want de verdere dag verloopt in een prettige en amicale sfeer, terwijl het lekker warm begint te worden.

Ook het publiek komt in grote getale aanzetten hetgeen bijdraagt aan deze gezellige middag. De vogel wordt nu geplaatst en ook de vlaggen in de Gildekleuren links en rechts ervan. Daarna mogen eerst de notabelen de boom vrijschieten en de Gildeheer mag als eerste de pijl op de vogel richten. Helaas mist hij de vogel, maar de locoburgemeester schiet wel raak, zo ook de Hoofdman, de Beschermvrouwe en een lid van het Dorpsberaad. Het Dorpsberaad is vertegenwoordigd met twee personen. Vervolgens mogen alle Gildebroeders en –zusters eenmaal op de vogel schieten om deze alvast voor te bereiden wat hem te wachten staat. Na deze opening biedt de kastelein van het Gildehuis de erewijn aan en is deze ceremonie afgelopen.

Nu begint het feitelijke Koningschieten door allen die zich hiervoor opgegeven hebben en in volgorde van de loting. Een paar keer wordt het schieten onderbroken om de dorst te lessen, want het is intussen wel behoorlijk warm geworden. Zo rond de klok van 16.00 uur vallen er wat onderdelen van de vogel af, maar het duurt nog tot 16.40 uur voor dat de vogel de geest geeft en onder luid gejuich naar beneden valt. Nu blijkt dat na het 164e schot, waarvan 31missers, onze Gildebroeder Jos van Heerebeek de gelukkige is die het laatste stukje van de vogel naar beneden heeft geschoten.

De Overheid beraadslaagt eerst of de nieuwe Koning in staat is om het Koningschap uit te voeren en dat blijkt het geval te zijn. Nadat we een beetje op adem zijn gekomen wordt de nieuwe Koning geïnstalleerd. De Hoofdman spreekt een gebed uit en vraagt aan de nieuwe Koning door middel van enkele vragen of hij bereidt is om een waardige Koning te zijn met de verplichtingen hieraan verbonden. Nadat de Koning op deze vragen positief heeft geantwoord wordt de installatie verder uitgevoerd. Hij mag zijn handen wassen als teken van reinheid terwijl ook zijn schoenen worden gepoetst om zo dadelijk over het Gildevaandel te mogen lopen. Dit alles met de assistentie van twee kleindochters van de Deken-Rentmeester. Dat over het vaandel lopen is zoals bekend, alleen voorbehouden aan de Gildekoning bij zijn installatie, en aan de regerend Vorst of Vorstin.

Hij krijgt het Koningsvest en het Koningszilver omgehangen door de Oud-Koning samen met de Hoofdman. Ook wordt hem door de Deken-Rentmeester  de geldbuidel overhandigd. De Vaandrig overvendelt de nieuwe Koning waarna de vendeliers onder begeleiding van de tamboers een vendelhulde brengen. Er wordt ook een vendelhulde gebracht aan oud-Koning Bert van Gemert als dank voor zijn bijdrage aan het Gilde tijdens zijn Koningschap. Ten slotte mogen alle Gildebroeders en –zusters de nieuwe Koning feliciteren. Ook de vele aanwezige bezoekers maken van deze gelegenheid gebruik om de nieuwe Koning geluk te wensen.

Omstreeks 18.00 uur wordt de Koning voorgesteld aan het gemeentebestuur in de persoon van de locoburgemeester Mariëlle van Alphen. Zij is geruime tijd aanwezig geweest en heeft van het hele gebeuren erg genoten. Om 19.00 uur komt de fanfare een muzikale hulde brengen aan de nieuwe Koning. Het is een mooie afsluiting van deze gebeurtenis en de Koning bedankt in de persoon van de Tamboer Maître de fanfare hartelijk voor deze muzikale geste. Als dank krijgen zij een drankje aangeboden op het terras. Omstreeks 20.00 uur volgt dan het Koningsmaal dat ook deze keer erg goed verzorgd is. De kleindochters van onze Deken-Rentmeester doen hun uiterste best om iedereen tijdig te voorzien van de nodige drankjes en dat is zeker onze dank en waardering waard. De avond verloopt verder in een gezellige en gemoedelijke sfeer. We wensen onze nieuwe Koning alle goeds voor nu en voor de toekomst.