Verslagen

Uitwisseling met Hoogeloon 2023 – 2024   

Door: Wynand Bressers

Afgelopen wintermaanden hebben we de jaarlijkse uitwisseling met Gilde St Sebastiaan en Gilde St Joris uit Hoogeloon gehad. Het waren weer gezellige zondag ochtenden waar we hebben kunnen schieten in goede omstandigheden. De gildebroeders uit Hoogeloon zijn altijd bang als ze naar Liempde komen voor het Liempdse weer. Volgens hen is het bij ons altijd onstuimig weer. Dit jaar hebben we daar, gelukkig, geen last van gehad.

Mooi om te zien is de ontwikkeling die de gildes door gemaakt hebben in de afgelopen 36 jaar.

Gilde St Joris heeft een compleet nieuw terrein.

Wij hebben een compleet nieuw terrein.

Gilde St Sebastiaan heeft een compleet nieuw honk.

Het terrein is nog precies hetzelfde als toen we er voor de eerste keer te gast waren. Dit is naar mijn mening ook het terrein met de meeste sfeer. Het is een klein, compact terrein. Het is omheind met bomen. De schietbomen staan tussen de naald- en loofbomen. De schietbomen hebben geen pijlen- vangers, de pijlen vliegen dus alle kanten op. Het is weer goed opletten waar de pijl naar toe gaat. Het gebeurd vaak dat hij van tak naar tak valt en dan tussen de naalden en bladeren op de grond terecht komt. Als je hem niet in de gaten gehouden hebt ben je hem zo kwijt. Met een beetje pech kan hij ook op een tak blijven liggen. Dan moet je wachten op een flinke windvlaag. Het een beetje schuin staan van de schietbomen is ook geen probleem, het plaatje ligt immers boven op de spil.

Het eerste onderkomen was een hutje met weinig gemakken. Het huidige honk is van alle gemakken voorzien, zelfs de wifi ontbreekt niet. Sebastiaan staat niet stil!

Zoals wij alle 3 niet stil zitten. Aan de faciliteiten ligt het niet, daar zouden best meer mensen gebruik van kunnen maken. Je zou zeggen dat er niets is wat mensen tegen zou moeten houden om lid te worden.

De data voor komend seizoen zijn alweer vast gelegd. We gaan dus gewoon door!

Antoniusviering Kasteren 2024 

Door: Rien van de Laar

Op zondag 21 januari jl. werd de jaarlijkse Antoniusviering gehouden in het zaaltje van café “Het Groene Woud”. Om 10.15 uur kwamen de Gildebroeders en -zusters bijeen op deze locatie. Om half elf begon de gebedsdiensten die werd voorgegaan door Mathieu Hendriks. De troubadour Jan van der Heijden zorgde voor de muzikale omlijsting. Tijdens deze dienst werd de overleden Gildebroeder Manuel Pineda en de echtgenote van Jos Beerens, Tineke herdacht. Tevens gold dit ook voor de overleden buurtgenoten die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Er werd ook een collecte gehouden voor een goed doel, dat was deze keer voor de stichting “ Hart voor een Hart” en heeft het mooie bedrag van euro137,50 opgeleverd. De dienst werd afgesloten met het tradionele Antonius lied en de tekst is als volgt:

In Liempde in het Dommeldal, dicht bij het Groene Woud,

Staat een kapelletje klein, heel mooi verscholen in het hout,

Daarbinnen staat Antonius Abt, waar menig van zijn fiets afstapt.

Daarbinnen staat Antonius Abt, waar menig van zijn fiets afstapt.

 

Antonius, beschermer van de boeren en hun vee,

Tegen een ziekte als de pest, maar dat is lang gelee,

De mensen vroegen dan met klem, bescherming tegen pest aan hem.

De mensen vroegen dan met klem, bescherming tegen pest aan hem.

 

Antonius Abt gij zijt patroon van ’t Gilde hier present,

Dat ook dit Gilde blijft bestaan, en een lang leven kent

Bescherm de mensen groot en klein, waarvoor zij u heel dankbaar zijn.

Bescherm de mensen groot en klein, waarvoor zij u heel dankbaar zijn.

 

Een woord van dank voor ’t bouwen van d’ Antoniuskapel,

Aan iedereen die daarmee hielp, u deed dat goed en snel

Want met de hulp van iedereen, vond men een plek voor ied’re steen.

Want met de hulp van iedereen, vond men een plek voor ied’re steen.

 

Stichting “Kek Liempt” gaf goede raad, u hebt ons bijgestaan,

En dokter van Laere heel veel dank, voor wat u heeft gedaan.

In Kasteren prijkt nu wonderwel, trots de Antoniuskapel.

In Kasteren prijkt nu wonderwel, trots de Antoniuskapel.

Na afloop schoven de deelnemers aan voor de Brabantse koffietafel waar gebraden worst, zult en kaantjes niet ontbraken. Net zomin als het brandewijntje met candij-suiker.

Vanwege de geringe opkomst (ca. 35 personen) werd de processie naar de Antoniuskapel dit jaar niet gehouden, ook mede gelet op de leeftijd van de deelnemers.

Na afloop dankte mede-organisator Jan van de Sande iedereen voor hun inzet en deelname. Vervolgens deelde hij mede dat het animo jaarlijks terugliep. Daarom is besloten om op deze manier niet meer verder te gaan. Er worden nog wel initiatieven gezocht om op een of andere manier iets gelijkwaardigs te organiseren.

Patroonsfeest 2024

Door: Kees van Loon

Zaterdag 13 januari jl. hebben we het jaarlijkse Patroonsfeest gevierd met daaraan gekoppeld de teeravond.

De bijeenkomst begon met een kop koffie of thee en een stukje cake.

Om 17.00 uur begon de H. Mis die werd voorgegaan door onze Gildeheer Geoffrey de Jong.

Na deze dienst hielden we, na een korte inleiding door de Hoofdman, een vergadering waarin enkele belangrijke zaken werden behandeld. Als eerste werd door de Koning de zogenaamde Koningsdrank gereed gemaakt, deze werd later op de avond uitgereikt aan alle aanwezigen.

Hierna bood onze Koning Harm van der Ven zijn Koningsschild aan, ontworpen door zijn dochter Tess. Hij is immers de nieuwe Koning sinds 19 mei 2023 en daarmede de 19e Koning van het Gilde.

De symbolen zijn op de foto goed te zien. Het geheel is heel smaakvol uitgevoerd.

Daarna werd Vera Bressers officieel geïnstalleerd als Deken van ons Gilde. In de najaarsvergadering van 6 november jl. hebben de leden haar gekozen als nieuwe Deken. Zij volgt hiermee Nol van Kemenade op die zich hiervoor niet meer beschikbaar heeft gesteld. Vera is de jongste Deken die wij ooit gehad hebben en we denken dat een jeugdig persoon van grote waarde kan zijn voor het Gilde.

Onze Hoofdman Wynand Bressers, (vader van Vera), overhandigde haar de sjerp behorende bij deze functie. Wij wensen haar heel veel plezier en succes met deze belangrijke taak.

Na deze gebeurtenissen is het de beurt aan de voorzitter van de schietcommissie, Cor van der Leest om samen met de Koning de wisselschilden uit te reiken. De namen van de winnaars van de kruisboogcompetitie en de Jeu de Boules wedstrijden zijn op de uitslagenlijst vermeld.

Ook werden er kleine attenties uitgereikt aan onze Beschermvrouwe Laura van Pelt voor al het goede wat zij en haar familie voor het Gilde betekenen. Norie, echtgenote van onze Koning, kreeg een boeketje aangeboden. Tevens ontving de Gildeheer een attentie voor zijn bijdrage aan deze avond.

Na een goed verzorgde maaltijd die we ons goed lieten smaken, werd de avond voortgezet in een gezellige en broederlijke sfeer zoals het een Gilde betaamt.

Graag tot een volgende keer.

Overzicht wisselschildwinnaars 2023

1e Zondag                                                  3e Zondag

(Toon v. Rijssel wisselschild)                    (Cor v.d. Leest wisselschild)

1e plaats             Wynand Bressers           Wynand Bressers

2e plaats             Harm v.d. Ven                 Jos Beerens

3e plaats             Jos Beerens                    Harm van der Ven

4e plaats             Willie van Schaijk           Bert van Gemert

(Theo Timmermans / Toon v.d. Biggelaar wisselschilden)

5e plaats            Bert van Gemert             Willie van Schaijk

Jeu de Boules (Wisseltrofee)

1e plaats             Diny van der Leest         6 punten

2e t/m 6e plaats                                           3 punten

Nieuwjaarsreceptie 2024. 

Door: Lina van Rijssel

Op zondag 7 januari jl. kwamen we voor de eerste keer dit  jaar bijeen om elkaar alle goeds en een goede gezondheid toe te wensen, in ons gildehuis “Het Wapen van Liempde”. Om 10.30 uur stond de koffie klaar en later onder het genot van een hapje en een drankje ontstonden er vrolijke gesprekken. Hoofdman Wynand Bressers nam even het woord en wenste namens het gilde iedereen een gelukkig en vooral gezond nieuwjaar toe en las een gedicht voor van Lina. Deze gezellige bijeenkomst liep rond 12.30 uur ten einde.